Tuesday, April 9, 2013

DIEPER ... AL DIEPER! EERLIK ... AL EERLIKER! RUIM ... AL RUIMER!

Henry Nouwen skryf in 'n kosbare klein boekie ("Out of Solitude"), 

"Somewhere we know that without a lonely place our lives are in danger.
Somewhere we know that without silence words lose their meaning,
that without listening speaking no longer heals,
that without distance closeness cannot cure. 
Somewhere we know that without a lonely place our actions quickly become empty gestures"

Ons kan ons met die interessantste dinge besighou, sonder dat dit enige betekenis het.  Met hierdie woorde wil Henry Nouwen ons herinner dat 'n "reflekterende" lewe die lewe betekenisvol maak.  Ook glo nogal dat dit een van ons eienskappe is as "imago Deo" ... ons is "soos God" omdat ons kan nadink.  Ons leef nie maar sommer net.  Wat ons doen, weet ons het implikasies.  Daarom dat ons tyd maak vir "peins".  Soos Dawid in 'n Psalm skryf, "as ek snags in my bed u Woord oordink...". 

Hoe bedink ek my lewe, my gedrag, my betekenisvolle bydrae tot die samelewing, my aanddeel aan die herstel van 'n gebroke wereld, as ek nie doelgerig tyd maak om daaroor te dink nie?  Hoe bedink ek die inhoud van my gesprekke as ek nie ook soms die nadenker is van waaroor my geselse gaan nie? 

As dit my intense behoefte is om meer ruimte vir God in my lewe te maak, moet ek immers ook nadink oor waar die afwesigheid van God is?  As ek nie 'n oppervlakkige lewe wil leef nie, maar betekenisvoller, dan sal ek my leefstyl en my gewoontes moet bedink.  As ek eerliker voor God ("coram Dei") wil leef, moet ek ook bereid wees om die bedrieglikhede te ontmasker wat ek as waarheid aanhang. 

Die woestynvaders het geglo dat die mens wat kies om nouer saam met God te leef (of wat ons ook sou kon noem, 'n lewe met al meer ruimte vir God; 'n lewe eerlik geleef voor God, of bloot geloofsverdieping) net met drie goed te make het,

1)  waar jy ook al gaan, hou God in gedagte
2) waarmee jy jou ook al besig hou, hou God se riglyne in gedagte
3) waar jy ook al oor bly, bly daar en moenie te gou, te haastig, wil weggaan nie.

Jy kan dus meer ruimte vir God in jou lewe maak, deur meer bewustelik bewus te wees dat jou ganse lewe binne die teenwoordigheid van God geleef word; dat jou keuse hoe om te leef, volgens 'n riglyn van "Wees lief vir God; wees lief vir jou medemens; en wees lief vir jouself", en dat 'n lewe van geduldige afwagting, stille luister, 'n lewe wat nie oorvol gemaak word deur oppervlakkige sleur nie, 'n lewe van nadenke moontlik maak.

No comments:

Post a Comment