Wednesday, February 13, 2013

Aswoensdag: 'n Nuwe begin

Aswoensdag

Vir die grootste deel van my lewe het ek nie van "aswoensdag" geweet nie.  Van die "Kerklike Jaar" het ek darem geweet (- al is dit 'n term wat ek dalk nie in my woordeskat gehad het nie).  Ek het darem geweet van Kersfees en Pase.  Ek het geweet Pase is "belangriker", maar Kersfees het steeds altyd die opwinding gesteel.  Ek het geweet van Opstandingsondag, maar deur al die dekades was daar meer mense in die erediens op "Goeie Vrydag".  Hoe ouer ek geword het, hoe meer het die betekenis van die Kerklike Jaar (wat by Advent begin - 4 weke voor Kersfees) in my lewe 'n rol begin speel.  Soveel te meer het ek ook die Kerklike Jaar in die ritmes van my lewe begin inbou.  Soos ek die simboliek van die Kerklike Jaar al meer begryp het, het Lydenstyd tog die periode geword wat my lewe waarskynlik die meeste gevorm het - veral as 'n mens 'n paar Paasfese in die noordelike hemisfeer kon deurbring.  Die "omgekeerde seisoene" in die suidelike halfrond maak van 'n somerse Kersfees vanselfsprekend vir ons 'n meer vierende tyd.  Maar as jy eenmaal Paasfees in die noorde kon beleef, die ontploffing van groen blare en goudgeel affodille in parke sien, dan verstaan 'n mens hierdie periode in die Kerklike Jaar heeltemal anders.  Ons noem die sewe weke voor Pase "Lydenstyd".  In die oud-Engels is die woord (wat vandag vir almal van ons steeds bekend is), "Lent".  Maar hoeveel van ons hoor die woord "Lente" in "Lent".  Dis inderdaad wat met "Lent" bedoel word.  Hoeveel mense in die suidelike hemisfeer sal onmiddellik die assosiasie van "Lente" met die woord "Lydenstyd" maak?  

As ons egter hierdie verband miskyk, dan sal ons ook die betekenis van Aswoensdag miskyk.  Aswoensdag is die begin van die belangrike "40 dae"-simbool wat dwarsdeur die Bybel 'n rol speel.  In hierdie geval begin die 40 dae-aftelling vanjaar vandag, 13 Februarie en eindig op PalmSondag (24 Maart), die begin van die Heilige Week (Jesus se laaste week in Jerusalem) voor die Vrydag se kruisgebeure.  Dit is die laaste 40 dae van die winter, voor die Nuwe Lewe ("Lent") gaan aanbreek. Dit is die 40 dae wat simbolies Jesus se beproewing in die woestyn uitbeeld.  Die geloofsdissiplines wat deur die eeue ingeoefen is in hierdie 40-dae periode is die dissipline van "vas"; "gebed" en "vrygewigheid".  Dit is 'n 40-dae periode waar die dissipline van "selfondersoek" (deesdae praat ons van introspeksie) beoefen word.  Dit is 'n 40-dae periode waar gelowiges "na binne keer", alvorens die ontploffing van Nuwe Lewe aanbreek.  (Dink ook aan Ef 1:18, wanneer jy hierdie "ontploffing" van Nuwe Lewe bedink).

Aswoensdag is die 40 dae-voor-Lent(e). 
'n Periode van nadenke.
'n Periode van ruimte maak vir God.


Om te vas beteken dat jy die fokus wegdraai van die vervulling van jou eie behoeftes ... daarmee maak jy groter ruimte vir God - jy leer wat "honger na God" beteken.
Om vrygewig te wees beteken dat jy die fokus wegdraai van jou eie versamellus ... daarmee maak jy groter ruimte vir God - jy leer om "met God se hande" te versorg.
Om te bid beteken dat jy die fokus wegdraai van die leuen dat jy vir jou eie lewe verantwoordelik is ... daarmee maak jy groter ruimte vir God - jy leer om van God afhanklik te wees.

 Dit is waaroor Aswoensdag gaan! Dis waaroor die periode gaan wat met Aswoensdag ingelei word.  'n Periode van selfondersoek, bely, terugdraai.  'n Periode van erkenning, eerlikheid en nuwe insig. 

Dis hoe 'n mens begin om ruimte vir God te maak.

No comments:

Post a Comment