Tuesday, February 12, 2013

Geloofsdissiplines en geloofstipes

Elkeen van ons het 'n spesifieke persoonlikheidstipe.  Noem dit die "dominante" manier hoe jy "gewoonlik" optree.  Sommige mense gesels spontaan met vreemdelinge, ander nie.  Sommige voel uitgemergel as hulle die hele dag in mense se geselskap is en moet hulle batterye herhaal deur vir 'n hele ruk hulself van mense af te sonder.  Ander voel weer asof hulle aan onttrekkingsimptome ly as hulle vir 24 uur lank nie gepraat het nie.  Sommige mense neem besluite deur lank daaroor na te dink, hulle is goed voorberei; ander kan weer makliker onder druk 'n besluit neem.  Sommige wil presies weet hoe verloop die vakansieplanne, terwyl ander weer voel dit demp die spontaniteit. 

Hoe sou 'n mens se persoonlikheidstipe jou manier van glo beinvloed?  'n Ander vraag is of elkeen van ons 'n spesifieke "geloofstipe" het, soos wat ons ook 'n persoonlikheidstipe het?  Een van die redes waarom ons hierdie vraag moet kan beantwoord, is omdat dit ons ook help om ons tekortkominge raak te sien.  As ek "dominant" iemand is wat baie vinnig 'n besluit kan neem (... dit word m.a.w as 'n sterkpunt beskou), dan sal ek weet, my tekortkoming is dat ek, vanwee my vinnige besluitneming, ek nie noodwendig al die feite in agneem nie.  Daarom het ek mense nodig wat my net so bietjie kan "terughou" sodat ons saam net oor al die moontlikhede gesels.  My sterkpunt is dus ook my swakpunt ... afhangende van die situasie.

Dit is in my "geloofstipe" ook waar.  As ek iemand is wat altyd net oor God dink vanuit 'n baie rasionele invalshoek, dan gaan ek byvoorbeeld vir mense baie maklik dogmatiese kwessies kan verduidelik ... maar gaan ek vanselfsprekend verstaan as iemand van "'n ervaring" met God praat?  Dit waarin ek sterk is, impliseer altyd weer 'n leemte op 'n ander terrein ... 'n swakplek.  Geloofsontwikkeling wil my help om my sterkpunte te waardeer, en my swakpunte te ontwikkel. 

As ons glo dat ons al meer in die "die gestalte van Jesus" verander word, dan sal ons weet dat ons nie maar tevrede kan wees met net ons sterkpunte, sonder om nie gereeld die vergrootglas ook te plaas op dit wat ontluikend in ons is ... of dit wat ons selfs moet verander nie.

'n Teoloog, Christian Schwarz, het hierdie geloofstipes goed uiteengesit.  Om te weet watter tipe jy is, moet jy die geloofsvraelys invul en jouself op die grafiek inteken.  Trek 'n driehoek op jou grafiek waar jy die driepunte met mekaar verbind.  Jy sal waarskynlik vind dat daar een van die 3 is wat 'n groter getal het as die ander 2.

Hier is 'n beknopte interpretasie.  Die kleure het simboliese waarde:  groen dui op God as Skepper; Rooi dui op God as Verlosser (die kruisdood van Jesus) en Blou dui op God as Gees, "wat waai soos die wind".

 


No comments:

Post a Comment