Thursday, March 31, 2011

GEVIND ... DAAROM SOEKEND

In 'n besondere boekie, "God is silence" geskryf deur Pierre Lacout, wat deur die Quakers uitgegee word, skryf Lacout die volgende:

"Words split apart.  Silence unites.
Words scatter.  Silence gathers together.
Words stir up.  Silence brings peace.
Words engender denial.  Silence invites even the denier to find fresh hope in the confident expectation of a mystery which can be accomplished within".

As ons glo dat die Gees "waai waar hy wil", dan is dit nodig dat ons "geloofseile" in gereedheid moet wees, om die Wind se krag te kan opvang.  Noem ons hierdie "wind" dalk die "asem" (stem) van God, dan sou die sin dalk kon lui:  "God praat wanneer God kies om te praat" ... juis daarom moet my geloofsintuie so ingestel wees om God se stem te hoor.

Hoe praat God?  Hier onthou ek 'n sinnetjie van CS Lewis wat ek as 'n student gelees het.  Dit het so 'n groot indruk op my gemaak, dat ek dit tot vandag onthou:

"God whispers in our pleasures,
God shouts in our pains,
but suffering is his megaphone to rouse a deaf world".

Ek het nodig om te ontdek dat hierdie tipe stilte wat die ou woestynvaders en-moeders so dringend opgesoek het, 'n "aktiewe" stilte was.  M.a.w. dit is nie maar net die stilte van 'n rystoel waarbinne ek myself, asof gehipnotiseer, aan die slaap sus nie.  Hierdie is 'n soeke na God se stem elke oomblik van die dag.  Dit is 'n ingesteldheid om God oral te hoor.  Dit vra van my 'n houding van gereedheid!

Natuurlik impliseer dit dat ek ook moet ontdek hoe baie "klank-afleiers" (of noem dit psigiese geraas) daar in my dag sal wees wat my gaan weerhou om aktief stilte op te soek.  My grootste afleier is sekerlik ek self!  Ons raak so maklik gefrustreer "omdat ons niks hoor nie". 

Maar herinner jouself, dit is God se droom dat jy God se stem moet hoor.  Inderdaad, soos Blase Pascal geskryf het:  "You would not be seeking God if you hand not already found God".  Dit is juis omdat jy God reeds ken, dat jy 'n behoefte het om meer van God se teenwoordigheid te ervaar! 

En ja, kom ek sluit af deur jou te herinner aan die woorde wat Ghandi geskryf het oor gebed:

"It is better to put one's heart into one's prayer without finding the right words, than to find the right words without putting one's heart into them".

Die inoefening van hierdie maand se dissipline (stilte, afsondering, sabbatsviering) kan inderdaad bloot 'n oefening wees.  Of dit kan 'n hartstaak word...

No comments:

Post a Comment